Wild Registratie Systeem (WRS) is het landelijk, digitaal portaal dat gekoppeld is aan Fauna Registratie Systeem (FRS).
In FRS worden maatregelen, waaronder afschot, vastgelegd op basis van de registratieverplichting op de machtiging die is afgegeven door de Faunabeheereenheid.
Hierbij is het mogelijk om bij de verplichte registratie van het (grofwild-) afschot een bestemming aan te geven. Indien hiervoor als bestemming een deelnemende poelier, horecagelegenheid of wildverzamelplaats wordt gekozen, dan staat dit stuk ook direct in het inslagregister van die betreffende poelier, horecagelegenheid of wildverzamelplaats.

In WRS is ook voorzien in functionaliteit voor digitale verwerking van de verplichte Trichinemonsters Wild Zwijn (VLG), het maken van vrachtbrieven voor handel en of vervoer van karkassen tussen wildverzamelplaatsen en poeliers, het maken van keuringslijsten ten behoeve van de post mortem keuringen en output in CSV bestanden ten behoeve van de koppeling met een financiële administratie.

De NVWA legt haar resultaten van de post mortem keuring ook vast in WRS.

Indien u gebruik wilt maken van WRS, stuur dan een email naar info@wildregistratie.nl voor verdere informatie.
LINKEN:
Trichinella onderzoek op vrij wild, monstername uitgevoerd door de gekwalificeerde persoon
Geleidebiljet trichinemonster wilde zwijnen.
Beleidsregel grofwild uit gesloten (omrasterde) gebieden.